HỌC HẾT SỨC CHƠI HẾT MÌNH
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN III

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 60
Join date : 20/04/2008
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN III   Wed Apr 01, 2009 8:38 pm

187. Cho 6,48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của m là:
a) 16,4 gam b) 15,1 gam
c) 14,5 gam d) 12,8 gam
(Al = 27; Fe = 56; Zn = 65)
188. Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M, dùng điện cực trơ, cường độ dòng điện 2 A. Sau thời gian điện phân 4 giờ 1 phút 15 giây, không thấy khí tạo ở catot. Khối lượng catot tăng 9,75 gam. Sự điện phân có hiệu suất 100%, ion kim loại bị khử tạo thành kim loại bám hết vào catot. M là kim loại nào?
a) Kẽm b) Sắt
c) Nhôm d) Đồng
189. Giữa muối đicromat (Cr2O72-), có màu đỏ da cam, và muối cromat (CrO42-), có màu vàng tươi, có sự cân bằng trong dung dịch nước như sau:
Cr2O72- + H2O 2CrO42- + 2H+
(màu đỏ da cam) (màu vàng tươi)
Nếu lấy ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat (K2Cr2O7), cho từ từ dung dịch xút vào ống nghiệm trên thì sẽ có hiện tượng gì?
a) Thấy màu đỏ da cam nhạt dần do có sự pha loãng của dung dịch xút
b) Không thấy có hiện tượng gì lạ, vì không có xảy ra phản ứng
c) Hóa chất trong ống nghiệm nhiều dần, màu dung dịch trong ống nghiệm không đổi
d) Dung dịch chuyển dần sang màu vàng tươi
190. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ chứa a gam hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3 và MgO, đun nóng. Sau một thời gian, trong ống sứ còn lại b gam hỗn hợp chất rắn B. Cho hấp thụ hoàn toàn khí nào bị hấp thụ trong dung dịch Ba(OH)2 dư của hỗn hợp khí thoát ra khỏi ống sứ, thu được x gam kết tủa. Biểu thức của a theo b, x là:
a) a = b - 16x/197 b) a = b + 16x/198
c) a = b – 0,09x d) a = b + 0,09x
191. X là một nguyên tố hóa học. X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:
a) Ô thứ 35, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm VII (VIIA)
b) Ô thứ 35, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm V (VA)
c) Ô thứ 30, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm II (IIA)
d) Ô thứ 30, chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm II (IIB)
192. Để phân biệt hai khí CO2 và SO2, người ta dùng:
a) Dung dịch nước vôi trong, CO2 sẽ làm nước vôi đục còn SO2 thì không
b) Dùng nước brom
c) Dùng dung dịch KMnO4
d) (b), (c)
193. Hệ số đứng trước chất bị oxi hóa bên tác chất để phản ứng
FexOy + CO FemOn + CO2 cân bằng số nguyên tử các nguyên tố là:
a) m b) nx – my
c) my – nx d) mx – 2ny
194. So sánh sự phân ly ion và sự dẫn điện giữa hai dung dịch CH3COOH 0,1M và dung dịch CH3COOH 1M.
a) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt hơn và dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH 1M.
b) Dung dịch CH3COOH 0,1M phân ly ion tốt hơn dung dịch CH3COOH 1M, nhưng dẫn điện kém hơn dung dịch CH3COOH 1M.
c) Dung dịch CH3COOH 1M phân ly ion khó hơn và dẫn điện kém hơn so với dung dịch CH3COOH 0,1M. Vì dung dịch chất điện ly nào có nồng độ lớn thì độ điện ly nhỏ.
d) (a), (c)
195. Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại.
a) b ≥ 2a b) b = 2a/3
c) a ≥ 2b d) b > 3a
196. Cho 32 gam NaOH vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M, sau khi phản ứng xong, đem cô cạn dung dịch, tổng khối lượng các muối khan có thể thu được là:
a) 43,3 gam b) 75,4 gam
c) 47,0 gam d) 49,2 gam
197. Cho 2,055 gam kim loại X vào lượng dư dung dịch CuCl2, thấy có tạo một khí thoát ra và tạo 1,47 gam kết tủa. X là kim loại gì?
a) Na b) K
c) Ca d) Ba
198. Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì?
a) Lượng khí bay ra không đổi
b) Lượng khí bay ra nhiều hơn
c) Lượng khí thoát ra ít hơn
d) Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt)
199. Sục 9,52 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp: NaOH 1M – Ba(OH)2 0,5M – KOH 0,5M. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:
a) 16,275 gam b) 21,7 gam
c) 54,25 gam d) 37,975 gam
200. Hỗn hợp A gồm các khí Cl2, HCl và H2. Cho 250 ml hỗn hợp A (đtc) vào lượng dư dung dịch KI, có 1,27 gam I2 tạo ra. Phần khí thoát ra khỏi dung dịch KI có thể tích 80 ml (đktc). Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A là:
a) 40%; 25%; 35% b) 42,5%; 24,6%; 39,5%
c) 44,8%; 23,2%; 32,0% d) 50% ; 28%; 22% (I = 127)
201. Đem nung 14,52 gam một muối nitrat của một kim loại cho đến khối lượng không đổi, chất rắn còn lại là một oxit kim loại, có khối lượng giảm 9,72 gam so với muối nitrat. Kim loại trong muối nitrat trên là:
a) Cu b) Zn
c) Ag d) Fe
202. Dẫn 1,568 lít hỗn hợp A (đktc) gồm hai khí H2 và CO2 qua dung dịch có hòa tan 0,03 mol Ba(OH)2, thu được 3,94 gam kết tủa. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A là:
a) 71,43%; 28,57% b) 42,86%; 57,14%
c) (a), (b) d) 30,72%; 69,28%
203. Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử?
a) 2NO2 + 2NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O
b) Al4C3 + 12H2O 3CH4 + 4Al(OH)3
c) 3Fe(OH)2 + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O
d) KNO3 KNO2 + 1/2O2
204. Sắp theo thứ tự pH tăng dần các dung dịch muối có cùng nồng độ mol/l:
(I): KCl; (II): FeCl2; (III): FeCl3; (IV): K2CO3
a) (III) < (II) < (I) < (IV) b) (I) < (II) < (III) < (IV)
c) (IV) < (III) < (II) < (I) d) (II) < (III) < (I) < (IV)
205. Nhiệt độ một khí tăng từ 0˚C đến 10˚C ở áp suất không đổi, thì thể tích của khí sẽ thay đổi như thế nào so với thể tích lúc đầu?
a) tăng khoảng 1/273 b) tăng khoảng 10/273
c) giảm khoảng 1/273 d) giảm khoảng 10/273
206. Cho biết số thứ tự nguyên tử Z (số hiệu nguyên tử) của các nguyên tố: S, Cl, Ar, K, Ca lần lượt là: 16, 17, 18, 19, 20. Xem các ion và nguyên tử sau: (I): S2-; (II): Cl-; (III): Ar; (IV): K+; (V): Ca2+. Thứ tự bán kính tăng dần các ion, nguyên tử trên như là:
a) (I) < (II) < (III) < (IV) < (V)
b) (V) < (IV) < (III) < (II) < (I)
c) (V) < (IV) < (III) <(V) < (I)
d) (II) < (III) < (IV) < (V) < (I)
207. 500 ml dung dịch hỗn hợp A gồm: HCl 0,2M – H2SO4 0,4M – HNO3 0,6M được trung hòa vừa đủ bởi dung dịch hỗn hợp B gồm: Ba(OH)2 0,6M – NaOH 2M. Thể tích dung dịch B cần dùng là:
a) 150 ml b) 200 ml
c) 250 ml d) 300 ml
208. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng trung hòa ở câu 207 là:
a) 46,6 gam b) 139,8 gam
c) 27,96 gam d) 34,95 gam
209. Cho bột kim loại nhôm vào một dung dịch HNO3, không thấy khí bay ra. Như vậy có thể:
a) Al đã không phản ứng với dung dịch HNO3
b) Al đã phản ứng với dung dịch HNO3 tạo NH4NO3
c) Al đã phản ứng tạo khí NO không màu bay ra nên có cảm giác là không có khí
d) (a), (b)
210. Hỗn hợp A dạng bột gồm hai kim loại nhôm và sắt. Đặt 19,3 gam hỗn hợp A trong ống sứ rồi đun nóng ống sứ một lúc, thu được hỗn hợp chất rắn B. Đem cân lại thấy khối lượng B hơn khối lượng A là 3,6 gam (do kim loại đã bị oxi của không khí oxi hóa tạo hỗn hợp các oxit kim loại). Đem hòa tan hết lượng chất rắn B bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng, có 11,76 lít khí duy nhất SO2 (đktc) thoát ra. Khối lượng mỗi kim loại có trong 19,3 gam hỗn hợp A là:
a) 5,4 gam Al; 13,9gam Fe b) 4,05 gam Al; 15,25 gam Fe
c) 8,1 gam Al; 11,2 gam Fe d) 8,64 gam Al; 10,66 gam Fe
211. X là một nguyên tố hóa học. Ion X2+ có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 80 hạt. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện tích âm là 6 hạt. Cấu hình electron của ion X2+ là:
a) 1s22s22p63s23p6 b) 1s22s22p63s23p64s23d6
c) 1s22s22p63s23d5 d) 1s22s22p63s23p63d6
212. Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Như vậy:
a) Hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2 đã phản ứng hết và hai kim loại Mg, Al cũng phản ứng hết.
b) Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, Cu(NO3)2 có phản ứng, tổng quát còn dư Cu(NO3)2
c) Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, tổng quát có AgNO3, Cu(NO3)2 dư
d) Một trong hai kim loại phải là Ag, kim loại còn lại là Cu hoặc Al
213. Nhúng một một miếng kim loại M lượng dư vào 200 ml dung dịch CuSO4 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc, kim loại Cu tạo ra bám hết vào miếng kim loại M. Đem cân lại thấy khối lượng dung dịch giảm 13,8 gam so với trước khi phản ứng. M là kim loại nào?
a) Al b) Fe
c) Mg d) Zn
214. Nhúng một miếng giấy quì đỏ vào một dung dịch, thấy miếng giấy quì không đổi màu. Như vậy dung dịch (hay chất lỏng) là:
a) Một axit hay dung dịch muối được tạo bởi bazơ yếu, axit mạnh (như NH4Cl)
b) Nước nguyên chất hay dung dịch trung tính (như dung dịch NaCl)
c) Một dung dịch có pH thấp
d) Không phải là một dung dịch có tính bazơ
215. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam một oxit sắt FexOy, đun nóng, thu được 57,6 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe và các oxit. Cho hấp thụ khí thoát ra khỏi ống sứ vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 40 gam kết tủa. Trị số của m là:
a) 80 gam b) 69,6 gam
c) 64 gam d) 56 gam
216. Nếu đem hòa tan hết 57,6 gam hỗn hợp chất rắn trong ống sứ ở câu (215) trên bằng dung dịch HNO3 loãng, sau khi cô cạn dung dịch thì thu được 193,6 gam một muối khan. FexOy ở câu (214) là:
a) FeO b) Fe2O3
c) Fe3O4 d) FeO4
218. Xét phản ứng: H2S + CuCl2 CuS + 2HCl
a) Phản ứng trên không thể xảy ra được vì H2S là một axit yếu, còn CuCl2 là muối của axit mạnh (HCl)
b) Tuy CuS là chất ít tan nhưng nó muối của axit yếu (H2S) nên không thể hiện diện trong môi trường axit mạnh HCl, do đó phản ứng trên không xảy ra
c) Phản ứng trên xảy ra được là do có tạo chất CuS rất ít tan, với dung dịch HCl có nồng độ thấp không hòa tan được CuS
d) (a), (b)
219. Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,6M và K2SO4 0,4M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp Pb(NO3)2 0,9M và BaCl2 nồng độ C (mol/l). Thu được m gam kết tủa. Trị số của C là:
a) 1,1 M b) 1M
c) 0,9M d) 0,8M
220. Trị số m ở câu (219) là:
a) 46,23 gam b) 48,58 gam
c) 50,36 gam d) 53,42 gam
221. Hợp chất hay ion nào đều có tính axit?
a) HSO4-; HCO3-; HS-
b) CH3COO-; NO3-; C6H5NH3+
c) SO42-; Al3+; CH3NH3+
d) HSO4-; NH4+; Fe3+
222. Cho 250 ml dung dịch A có hòa tan hai muối MgSO4 và Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch xút dư, lọc lấy kết đem nung đến khối lượng không đổi, thu được 8 gam chất rắn. Cũng 250 ml dung dịch trên nếu cho tác dụng với dung dịch amoniac dư, lọc lấy kết tủa, đem nung ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi thì thu được 23,3 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ mol/l mỗi muối trong dung dịch A là:
a) MgSO4 0,8M; Al2(SO4)3 0,8M b) MgSO4 0,8M; Al2(SO4)3 1M
c) MgSO4 0,8M; Al2(SO4)3 0,6M d) MgSO4 0,6M; Al2(SO4)3 0,8M
223. Hòa tan hết 21,6 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Fe trong dung dịch HCl, có V lít H2 (đktc) thoát ra. Trị số V dưới đây không thể có?
a) 8 lít b) 21 lít
c) 24 lít d) cả (a), (b) và (c)
224. Một trận mưa axit có pH = 3,3. Số ion H+ có trong 100 ml nước mưa này bằng bao nhiêu?
a) 3.1019 b) 5.10-5
c) 1,2.1018 d) 3,018.1020
225. Cho 5,34 gam AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam kết tủa trắng. Trị số của C là:
a) 0,9M b) 1,3M
c) 0,9M và 1,2M d) (a), (b)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://11t1.friendhood.net
 
BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ PHẦN III
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11T1 :: Những bài viết của thành viên :: Góc học tập-
Chuyển đến