HỌC HẾT SỨC CHƠI HẾT MÌNH
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ANDEHIT-XETON.

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 60
Join date : 20/04/2008
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: ANDEHIT-XETON.   Wed Apr 01, 2009 8:36 pm

Câu 1: Cho công thức cấu tạo của 1 chất là:
CH3
CH3-CH2-C-CHO
CH3-CH-CH3
Tên đúng theo danh pháp là:
A. 2,3-đimetyl-2-etylbutanal.
B. 2-isopropyl-2-metylbutanal.
C. 2,3-dimetyl-3-etyl-4-butanal.
D. 2,3-dimetylpentan-3-al.
Câu 2: Có các chất : C2H5OH, H2O, CH3CHO, CH3OH. Nhiệt độ sôi các chất trên giảm theo thứ tự sau:
A. H2O, C2H5OH, CH3OH, CH3CHO.
B. H2O, CH3OH, CH3CHO, C2H5OH.
C. C2H5OH, CH3CHO, CH3OH, H2O.
D. CH3CHO, C2H5OH, CH3OH, H2O.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol andehit no đơn chức thu được 6,72lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của andehit này là:
A. HCHO. B. CH3CHO.
C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.
Câu 4:Từ axetylen có thể điều chế andehit axetic bằng:
A. 1 phản ứng. B. 2 phản ứng .
C. 3 phản ứng. D. Cả 3 đều đúng.
Câu 5: Đốt cháy một andehit ta thu được . Ta có thể kết luận andehit đó là:
A. Andehit vòng no. B. Andehit đơn no.
C. andehit 2 chức no D. Andehit no.
Câu 6: Điều nào sau đây là chưa chính xác:
A. Công thức tổng quát của một andehit no mạch hở bất kỳ là CnH2n+2–2kOk (k: số nhóm –CHO).
B. Một andehit đơn chức mạch hở bất kỳ, cháy cho số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2 phải là một andehit chưa no.
C. Bất cứ một andehit đơn chức nào khi tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol andehit đã dùng.
D. Một ankanal bất kỳ cháy cho số mol H2O luôn bằng số mol CO2.
Câu 7: %C trong andehit acrylic là :
A. 40% B. 54,545%
C. 62,07%. D. 64,286%
Câu 8: Số lượng đồng phân andehit trong C6H12O là:
A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.
Câu 9: %O trong cùng dãy đồng đẳng andehit là:
A. Giảm dần khi mạch cacbon tăng.
B. Tăng dần khi mạch cacbon tăng.
C. Không đổi khi mạch cacbon tăng.
D. Không theo quy luật nào.
Câu 10: Cho 4,5g andehit fomic tác dụng với AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag tạo thành là :
A. 43,2g B. 64,8g
C. 34,2g D. 172,8g.
Câu 11: Trong phản ứng :
HCHO + H2 CH3OH
HCHO là chất:
A. khử. B. oxihóa .
C. bị oxihóa D. A và C đúng
Câu 12: Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng:
A. Na. B. AgNO3/NH3.
C. Cu(OH)2/NaOH D. Cả 3 đều đúng.
Câu 13: Andehit fomic là:
A. chất rắn tan trong nước tạo dd fomon.
B. chất lỏng không tan trong nước.
C. chất lỏng tan trong nước tạo dd fomon.
D. chất khí tan trong nước tạo dd fomon.
Câu 14: Phản ứng tráng bạccủa andehit butyric tạo ra sản phẩm nào sau đây?
A. CH3-CH-COOH B. CH3-CH2-CH-CH3
CH3 OH
C. CH3CH2CH2COOH. D. C3H7COOH
Câu 15: Cho sơ đồ chuỗi phản ứng :
C2H5OH → A → B → C → D → rượu metylic.
A, B, C, D lần lượt là :
A. etylen, etylclorua, butan, metan.
B. divinyl, butan, metan, metylclorua.
C. butadien-1,3, butan, metan, andehit fomic.
D. B và C đúng.
Câu 16: Công thức chung của dãy đồng đẳng andehit no đơn chức, mạch hở là:
A. CxH2x+2º. B. CxH2xO
C. CxH2x–2CHO. D. CxH2x+1CHO.
Câu 17: Cho 10g fomon tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 54g kết tủa. Nồng độ % của dung dịch này là:
A. 37,0%. B. 37,5% C. 39,5%. D. 75%
Câu 18: Trong các vấn đề có liên quan đến etanal:
(1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn etanol.
(2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.
(3) Etanal dễ tan trong nước.
(4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.
Những phát biểu không đúng là:
A. (1); (2). B. (3); (4)
C. (1); (3). D. Chỉ có (1).
Câu 19: Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là:
A. - Propanal; axit Propanoic
C- Andehyt propionic; Axit propionic
B- Etanal; axit Etanoic
D- Metanal; axit Metanoic
Câu 20: Tương ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu đồng phân có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 21: Khi oxi hóa 6,9 gam rượu etylic bởi CuO, t o thu được lượng andehit axetic với hiệu suất 80 % là :
A. 6,6g B. 8,25g C. 5,28g D. 3,68g
Câu 22: Cho sơ đồ chuyển hóa: C2H5OH → (A) → (B) CH3CHO:
Công thức cấu tạo của A là:
A. CH3COOH. B. CH3COOC2H5.
C. CH3CHO. D. C2H4 .
Câu 23: Câu nào sau đây không đúng ?
A. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm –CHO liên kết với cacbon là andehit.
B. Andehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa.
C. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2OH.
D. Trong phân tử andehit, các nguyên tử chỉ liên kết với nhau bằng liên kết .
Câu 24: Cho 1,74g một andehit no, đơn chức, phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 sinh ra 6,48g bạc kim loại. Công thức cấu tạo của andehit là ?
A. CH3-CH=O B. CH3CH2CH=O
C. CH3(CH2)2CHO D. (CH3)2CHCH=O
Câu 25: Nhỏ dung dịch andehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)2, đun nóng nhẹ sẽ thấy kết tủa đỏ gạch. Phương trình hóa học nào sau đây diễn tả đúng hiện tượng xảy ra?
A. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + Cu + H2O
B. HCHO + Cu(OH)2 HCOOH + CuO + H2
C. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + Cu2O + 2H2O
D. HCHO + 2Cu(OH)2 HCOOH + CuOH + H2O
Câu 26: Andehit axetic tác dụng được với các chất nào sau đây?
A.H2 , O2 (xt) , CuO, Ag2O / NH3, t0
B. H2 , O2 (xt) , Cu(OH)2 .
C. Ag2O / NH3, t0 , H2 , HCl.
D. Ag2O / NH3, t0 , CuO, NaOH.
Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : C2H6 (xt)-> A (xt) -> B (xt) -> CH3CHO

A,B lần lượt có thể là các chất sau :
A. C2H4, C2H5OH. B. C2H5Cl, C2H5OH.
C. C2H4, C2H2. D. cả 3 đều đúng.
Câu 28: Điều kiện của phản ứng axetien hợp nước
tạo thành CH3CHO là …
A. KOH/C2H5OH. B. Al2O3; to
C. ddHgSO4/80oC D. AlCl3; to
Câu 29: Xét các loại hợp chất hữu cơ mạch hở sau:ancol đơn chức, no (A); anđehit đơn chức, no (B); ancolđơnchức, không no 1 nối đôi (C); anđehit đơn chức, không no 1 nối đôi (D). Ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất sau:
A. A, B. B. B, C. C. C, D D. A, D
Câu 30: Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
A. dd brom. B. ddHCl.
C. dd Na2CO3. D. H2 ( Ni, to).
Câu 31: Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 / NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử hai anđehit là:
A. CH3CHO và HCHO.
B. CH3CHO và C2H5CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO.
D. C3H7CHO và C4H9CHO.
Câu 32: Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3 / NH3 (dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B, X là:
A. HCHO B. HCOOH
C. HCOONH4 D. Cả 3 đều đúng.
Câu 33: Andehit thể hiện tính oxihóa khi tác dụng với:
A. AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2 đun nóng.
C. Hidro. D. Oxi.
Câu 34: Một hợp chất hữu cơ có CTPT: C4H8O. Có bao nhiêu đồng phân + H2 ra rượu và bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 .?
A. 3 đồng phân + H2 ; 1 đồng phân + AgNO3.
B. 3 đồng phân + H2 ; 2 đồng phân + AgNO3
C. 5 đồng phân + H2 ; 2 đồng phân + AgNO3
D. 4 đồng phân + H2 ; 1 đồng phân + AgNO3
Câu 35: Một hỗn hợp (X) gồm 2 ankanal là đồng đẳng kế tiếp khi bị hidro hóa hoàn toàn cho ta hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của (X) là 1g. Đốt cháy (X) cho 30,8g CO2. xác định công thức cấu tạo và khối lượng của mỗi andehit trong (X) .
A. 9g HCHO và 4,4g CH3CHO.
B. 18g CH3CHO và 8,8g C2H5CHO.
C. 4,5g C2H5CHO và 4,4g C3H7CHO.
D. 9g HCHO và 8,8g CH3CHO.
Câu 36: Dẫn m(g) hơi rượu etylic qua ống đựng CuO nung nóng. Ngưng tụ phần hơi thoát ra rồi chia làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư, thu được 1,68 lít khí hidro (đkc).
Phần 2: cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư được 21,6g Ag.
Hiệu suất oxihóa đạt:
A. 40% B. 80%. C. 66,67%. D. 93,33%
Câu 37: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in :
A. dd Brom. B. dd AgNO3/NH3.
C. dd Na2CO3 D. H2 ( Ni/to)
Câu 38: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO , C2H5OH , H2O là
A. H2O , C2H5OH , CH3CHO
B. H2O , CH3CHO , C2H5OH
C. CH3CHO , H2O , C2H5OH
D. CH3CHO , C2H5OH , H2O
Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng:
CH3COONa (Vôi tôi sút,nhiệt độ)-> X ( Clo, as, 1:1)->Y(dd NaOH, nhiệt độ)->Z(đồng II oxit, nhiệt độ)->T . X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ.
Công thức của T là:
A. CH2O2 B. CH3CHO.
C. CH3OH. D. HCHO.
Câu 40: Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 37,21%. Trong A chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư ta thu được 4 mol Ag . Công thức của A là
A. HCHO B.(CHO)2
C. OHC-C2H4-CHO D. OHC-CH2-CHO
Câu 41: Tỉ khối hơi của một anđehit X đối với hiđro bằng 28. Công thức cấu tạo của anđehit là:
A. CH3CHO B. CH2=CH-CHO C. HCHO D. C2H5CHO
Câu 42: Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là:
A. 4,4% B. 8,8% C. 13,2% D. 17,6%
Câu 43: Dãy đồng đẳng của anđehit acrylic CH2=CH-CHO có công thức chung là :
A. C2nH3n¬CHO B. CnH2n -1CHO
C. CnH2nCHO D.(CH2CH3CHO)n
Câu 44: Cho hh HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng .Dẫn toàn bộ hh thu được sau phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hòa tan các chất có thể tan được , thấy khối lượng bình tăng 11,8g .Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 thu được 21,6g Ag .Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng hợp hidro của HCHO là
A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g
Câu 45: A là một anđehit đơn chức, thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn a mol A với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Lượng kim loại bạc thu được đem hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4a/3 mol khí NO duy nhất. A là:
A. Fomanđehit B. Anđehit axetic C. Benzanđehit D. Tất cả đều sai
Câu 46: Oxy hoá 2,2(g) Ankanal A thu được 3(g) axit ankanoic B. A và B lần lượt là:
A- Propanal; axit Propanoic
B- Andehyt propionic; Axit propionic
C- Etanal; axit Etanoic
D- Metanal; axit Metanoic
Câu 47: Cho 13,6 g một chất hữu cơ X(C,H,O) tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 dư thu được 43,2 g Ag. Biết tỉ khối cuả X đối với O2 bằng 2,125. CTCT của X là:
A- CH3-CH2 - CHO
B- CH ≡ C-CH2 -CHO
C- CH2 = CH - CH2 - CHO
D- CH ≡ C – CHO
Câu 48: Cho bay hơi hết 5,8g một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X với 109,20C .Mặt khác 5,8 g X phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3dư tạo ra 43,2 g Ag .Công thức phân tử của X :
A. C2H4O2 B. (CH2O)n
C.C2H2O D. C2H2O2
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://11t1.friendhood.net
 
ANDEHIT-XETON.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11T1 :: Những bài viết của thành viên :: Góc học tập-
Chuyển đến